Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Leszek Sierański realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów do dezynfekcji powierzchni na rynek kazachski, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Leszek Sierański na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Leszek Sierański realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów do dezynfekcji powierzchni na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Leszek Sierański na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Leszek Sierański realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów do dezynfekcji powierzchni na rynek Księstwa Arabii Saudyjskiej, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Leszek Sierański na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 180 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 180 000,00 PLN