Poniżej znajdują się pełne raporty potwierdzające właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze produktów PureQueen / ROYAL:

Wirusobójczość (w tym na KORONAWIRUSY): raport
Wyniki badań
Wyniki badań