Poniżej znajdują się pełne raporty potwierdzające właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze naszych produktów:

Wirusobójczość (w tym na KORONAWIRUSY): raport
Wyniki badań
Wyniki badań

 

Potwierdzenia decyzji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o zarejestrowaniu naszych produktów jako biobójcze: